RITUEELBEGELEIDING & LEVENSVERHAAL

Door de ontkerkelijking in Nederland worden steeds minder uitvaarten en herdenkingsdiensten geleid door een dominee of pastoor.

Echter, de hang naar rituelen en bijpassende symboliek zal altijd blijven. Rituelen brengen vaak troost. Zeker bij een levens veranderende gebeurtenis zoals een overlijden heeft men behoefte aan rituelen. Dat is het moment om het leven te markeren en een manier om het afscheid persoonlijker maken.

Rituelen zijn er meer dan u wellicht in eerste instantie denkt. Denk aan de welbekende beschuit met muisjes bij de geboorte van een baby. Of het uitwisselen van ringen en geloftes bij een huwelijk. Ongemerkt heeft u vaker met rituelen te maken dan u verwacht.

Ritueelbegeleiding wordt de laatste jaren steeds meer gevraagd als de unieke vorm van begeleiden, omdat het de nabestaanden troost, rust en houvast kan bieden.

Henriëtte staat u als ritueelbegeleider bij in de week na het overlijden van uw dierbare. Samen zoeken we naar de mogelijkheden om het leven van uw dierbare te gedenken. Dit zoeken we in woorden, muziek, beelden, symbolen en rituelen. Ook kijken we samen naar manieren om eventuele (klein)kinderen te betrekken bij het afscheid en hen aan te spreken op het niveau dat past bij hun leeftijd. Zodat het afscheid met elkaar genomen kan worden. Dit alles in een rustige sfeer en in informele sfeer.

Levensverhaal:

Speciaal voor de uitvaart/het afscheid of de herdenking schrijft Henriëtte een op maat gemaakt levensverhaal, een liefdevolle schets van hoe iemand was tijdens het leven.
Met de juiste en herkenbare woorden die volledig op de familie zijn afgestemd.
Met elkaar komen we tot één levensverhaal waarin men geraakt wordt en er ruimte ontstaat voor alle gevoelens rondom dit verlies, maar waar ook plaats is voor een glimlach en mooie herinneringen aan uw dierbare.

Om te komen tot een levensverhaal wil ik graag met u en eventuele andere naasten aan tafel zitten en tijdens een gesprek van alles vragen maar vooral ook heel veel luisteren. Naar uw herinneringen, naar uw gevoelens, beschrijving van uw overleden dierbare en alles wat er verder nog mag zijn.

Het levensverhaal ontstaat namelijk door goed te luisteren; ook tussen de regels door naar de rode draad in het leven van uw dierbare.

Vanzelfsprekend krijgt u het levensverhaal vooraf ter controle te lezen zodat u weet wat er voorgedragen zal worden en er geen misverstanden zullen ontstaan.

CEREMONIE SPREKER

Tijdens het organiseren van de uitvaart komt altijd de vraag; ‘wie gaat het woord voeren?’.

De ene keer is het al vrij snel duidelijk, maar het kan ook voorkomen dat er niemand is die dit wil doen… Of dit niet durft. Dat is niet ongewoon maar begrijpelijk.

Het is ook niet niks om voor een groep mensen te staan op zo’n kwetsbaar moment in je leven. En wat ga je allemaal vertellen? Hierbij helpen wij u graag als ervaren. Om uw woorden vanuit liefde voor te lezen.

Maar komt u er zelf niet uit en heeft u hulp nodig? Dan kunnen wij u ook bijstaan. Samen gaan we dan op zoek naar passende en treffende teksten die iets zeggen over uw dierbare. Wellicht is er een gedicht of zijn er uitspraken die hij/zij altijd deed? Wat zijn mooie herinneringen en wat heeft uw dierbare voor u betekent?

We zoeken met elkaar een mooie balans. Zodat uw verhaal er een uit liefde wordt en recht doet aan uw overleden dierbare.

HERDENKING NA EEN AFSCHEID

Wanneer u – door welke omstandigheden dan ook – geen (goed) afscheid heeft kunnen nemen van een overleden dierbare, kunt u daar lang mee blijven lopen. Soms zelfs onbewust. Denk bijvoorbeeld aan ouders die geen of niet goed afscheid hebben kunnen nemen van hun overleden kindje. Wij spreken dan van een onverwerkt afscheid/verdriet.


Het kan ook zijn dat u de behoefte heeft om uw overleden dierbare nog eens een liefdevolle herdenking te geven. Om hem of haar nog eens in het licht te zetten, wellicht in combinatie met een ritueel met betrekking tot de as-verstrooiing/bestemming.

De ervaring heeft geleerd dat het opnieuw herdenken van uw dierbare helend werkt en de nabestaanden het als een echt cadeau ervaren. Gun uzelf ook dat cadeau.

Wij organiseren voor u de herdenking. Welke locatie spreekt u aan, wilt u een intieme kring of met vele vrienden, is er behoefte aan een afscheidsceremonie/levensverhaal of niet, samen kijken we wat er nodig is om uw dierbare nog eens in het licht te zetten en u op een waardevolle en goede manier nogmaals afscheid kunt nemen.

Wij doen alles wat nodig is om het afscheid nogmaals een goede plaats in uw hart te kunnen geven

Hey gekkie, niet kopiëren he?
Scroll naar top